Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet hebben de

Artiest(en) bij annulering van het optreden, afhankelijk van de termijn van

annulering door de Opdrachtgever, recht op de gehele uitkoopsom of een deel

daarvan. Bij annulering van het optreden één maand of korter voorafgaand aan het

optreden is 100% verschuldigd; bij annulering tussen één en drie maanden 75%; bij

annulering tussen drie en vijf maanden 50%; bij annulering langer dan vijf maanden

voorafgaand aan het optreden 25%.
Printfile